ข่าวประชาสัมพันธ์

(ด่วนที่สุด) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษา)


*********************************************** ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่นี่ คลิก  ***************************************