ข่าวกิจกรรม

โครงการการสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

                    บริหารธุรกิจ จัดโครงการการสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ด้วยการบูรณาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคเพื่อสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่สู่ตลาดดิจิทัล ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ประกอบการภายนอกซึ่งมากด้วยความสามารถและแนวคิดที่ทันสมัยในการประกอบธุรกิจ เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและเป็นที่ต้องการของตลาด อาทิเช่น คุณกิตติพงษ์ สุขเคหา กรรมการผู้จัดการบริษัท คริสปี้คอร์น จำกัด คุณพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัท โอคุสโน่ ฟู้ดส์ จำกัด อีกทั้งยังได้รับความรู้เพิ่มเติมจาก อาจารย์ประจำสาขาวิชา ของคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ในระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2560

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ