ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “ฝึกธรรมนำใจ ถวายจิตแด่พ่อหลวง”

19763

 

สามารถสมัครสำรองที่ได้ที่ >>> https://goo.gl/forms/IaVLvEFGTu6e9SRl1 <<<

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 2 ชม.