ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

 

สามารถดูรายชื่อได้รูปภาพด่านล่าง