ข่าวประชาสัมพันธ์

พร้อมแล้วหรือยัง ‼‼ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ออกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

🔊🔊 พร้อมแล้วหรือยัง ‼‼
👉 สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4
📝 ที่ออกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน
ประจำปีการศึกษา 2562

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 08.00 – 08.30 น. เท่านั้น 🕗🕗

ขอให้นักศึกษามาโดยพร้อมเพรียงกัน ✍
• การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
• การแต่งกายกำหนดให้นักศึกษาใส่ชุดพิธีการเท่านั้น
• รายละเอียดดังเอกสารแนบ