ข่าวกิจกรรม

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.พระนคร “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 13”

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.พระนคร “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 13” โดยมี รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานและมอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬา และผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ โดยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างนักนักศึกษา 9 คณะ ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยและสนามกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย มีกีฬาที่เปิดให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 15 ชนิดกีฬา และ 5 ประเภทการประกวด โดยในปีนี้ขอแสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจ ครองถ้วยรวมกีฬาเจ้าเหรียญทองกวาดไป 35 เหรียญ ผู้นำเชียร์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นชนะเลิศ แชมป์กองเชียร์ตกเป็นของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟร์ชั่น ส่วนคณะคหกรรมศาสตร์คว้าแชมป์ขบวนพาเหรดยอดเยี่ยมได้แก่คณะคหกรรมศาสตร์ และ การประกวดผู้อัญเชิญป้ายชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และ การประกวดผู้อัญเชิญธงชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)