ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการมอบ ทั้งนี้ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ได้เข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้ ซึ่งมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม เข้ารับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 139 คน ทั้งนี้ยังมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร และงานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ