ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

พิธีมุทิตาจิต “จารยานุสรณ์พณิชการพระนครอำลา”เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2558

11090959_751368781635009_6472842596004585294_o
12030509_751368688301685_6707253612664396558_o
11999643_751368224968398_4465672771372873465_o
12010739_752280181543869_3829057905928133081_o
12019773_751368981634989_4799390602118199596_n
12027388_751368228301731_5356814661538385515_o
12032842_752280258210528_6480693665540416201_o
12038447_751369228301631_2015439964544571077_n
12068940_752280164877204_1444789698201850523_o
12052528_751368788301675_3284791446851183915_o

วันนี้ (25 กันยายน 2558) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีพิธีมุทิตาจิต “จารยานุสรณ์พณิชการพระนครอำลา”เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2558 ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่คณะบริหารธุรกิจมาโดยตลอด โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พิธีเริ่มจากช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ พิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้นเป็นพิธีมุฑิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ โดยตัวแทนนักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ มอบพวงมาลัยแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ และตัวแทนศึกษามอบพวงมาลัย ขับร้องเพลงเทิดพระคุณครู นำเสนอวีดีทัศน์อาจารย์เกษียณอายุราชการ จากนั้นอาจารย์เกษียณอายุราชการ กล่าวความรู้สึกพร้อมกล่าวขอบคุณในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอย่างซาบซึ้งใจ ณ โถงชั้น ๑ อาคารพร้อมมงคล และห้องประชุมมงคลอาภา ๑ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมส่วน เตชะพะโลกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวสา จันทวงศ์วิไล