ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร ณ อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2 (ด้านข้างห้องสมุด ฝั่งคณะศิลปศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร ณ อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2 (ด้านข้างห้องสมุด ฝั่งคณะศิลปศาสตร์) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 026653555 ต่อ 2107

รายละเอียด : คลิกที่นี่