ข่าวรับรางวัล

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา

DSC_5755
DSC_5760
DSC_5736
DSC_5739
DSC_5740
DSC_5745
DSC_5749
DSC_5761

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน และ หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก ประจำปี 2558 จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าของโลก” (World Electricity Co-operation) โดยจะเข้ารับรางวัลกับ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 ณ Event Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ