ข่าวกิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน “19 ธันวาคม วันอาภากร” น้อมรำลึกวันคล้ายวันประสูติ “เสด็จเตี่ย-กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “19 ธันวา วันอาภากรรำลึก” ซึ่งตรงกับวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณของพระองค์ท่าน เผยแพร่พระเกียรติคุณ และเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และองค์กรภาครัฐ เอกชน และราชสกุลอาภากร เข้าร่วมในพิธี กว่า 400 คน ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) สำหรับในปีนี้กิจกรรมต่างๆ เริ่มขึ้นในเวลา 07.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร บริเวณลานห้องโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ตามด้วยพิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีบวงสรวง วางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และงานวันอาภาภร 61 “118 ปี ศักดิ์ศรีชาว พ.พ.” ในช่วงเย็น ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร