ข่าวกิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ จัดงาน “19 ธันวา วันอาภากรรำลึก ประจำปี 2562”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “19 ธันวา วันอาภากรรำลึก” โดยมี ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ในวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันอาภากรรำลึก” หมายถึง “วันคล้ายวันประสูติ” พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นต้นราชสกุล “อาภากร” โดยสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร กองทุนเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกันจัดงาน “19 ธันวา วันอาภากรรำลึก” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน โดยกิจกรรมช่วงเช้า เป็นพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ต่อด้วยพิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล และพิธีบวงสรวง ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ พร้อมชมนิทรรศการ “เทิดพระเกียรติ วันอาภากร 19 ธันวาคม” และช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์และการกุศล ระหว่างสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้ช่วงเย็นมีกิจกรรมงานวันอาภากรรำลึก 119 ปี ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คุณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร