คณะบริหารธุรกิจ

ระเบียบการแข่งขัน โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

14792822627301479282275581
สามารถกรอกใบสมัครได้ที่นี่  คลิ๊กเลยครับ

ดาวน์โหลดระเบียบการ : ระเบียบและกำหนดการแข่งขัน