ข่าวกิจกรรม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มล.ปนัดดา ดิศกุล ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการสองมือน้อง…เพื่อคลองสะอาด”

วันนี้ (14 สิงหาคม 2558) เวลา 14.30 น.
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัด“โครงการสองมือน้อง...เพื่อคลองสะอาด”
ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมกิจกรรม “โครงการสองมือน้อง…เพื่อคลองสะอาด” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติกล่าวรายงานในการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 1,900 คน ซึ่งการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง การบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันเพี่อส่วนรวม และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม และคลองเปรมประชากร ซึ่งอยู่ใกล้กับคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร การจัดโครงการครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักสถานที่และรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขตดุสิต สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง และชุมชนนางเลิ้ง โดยคณะบริหารธุรกิจ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

11036947_733588923412995_3886893612335507703_o
11890023_733589073412980_4463334385229789768_o
11168121_733590806746140_2186959905116386119_o
11046348_733591000079454_9151092626435843103_o
11834899_733590890079465_3146953229500577367_o
11895115_733592320079322_2329212763404878109_o
11822879_733604980078056_7962544488352775873_o
11872173_733591003412787_5055942057126892788_o
11879294_733591146746106_7565141475008514725_o
11865162_733605210078033_2835052051148217446_o
11119417_733590713412816_8143341802923808971_o
11838642_733605213411366_4785642458625570365_o
11838899_733591190079435_3111258946558858339_o
11845061_733605066744714_3014768453154094830_o
11891851_733604986744722_1230880119594308183_o
11893799_733590893412798_8901944604247083281_o
11894514_733590576746163_7434041651242256107_o