ข่าวประชาสัมพันธ์

(ด่วนที่สุด) ประกาศผลการสอบข้อเขียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

***************************    ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ คลิกที่นี่   **************************