ข่าวกิจกรรม

รับน้องสร้างสรรค์ ราชมงคลพระนครร่วมใจ “รักษ์รั้ววัง”

รับน้องสร้างสรรค์ ราชมงคลพระนครร่วมใจ “รักษ์รั้ววัง” มหาวิทยยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร จัดโครงการรับน้องสร้างสรรค์ ราชมงคลพระนครร่วมใจ “รักษ์รั้ววัง” ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล และพิธีสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งผู้บริหาร และนักศึกษา ณ ลานพระอนุสาวรีย์ฯ จากนั้นได้นำนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ลงพื้นที่ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณโดยรอบศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ