ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำงานประสานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิชาการและบริการวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ประจำงานประสานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

รายละเอียดการสมัครผสานสาขาอังกฤษธุรกิจ