ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลพระนครจัดเสวนา ปั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่

รศ.สุภัทรา เผยจัดเสวนาให้ความรู้เชิงธุรกิจหวังปั้น บุคลากร นักศึกษา เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ ด้านประธานเครือข่ายฯ ชี้ศูนย์มีหน้าที่ส่งเสริมความรู้

DSC_9831

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการเสวนาให้ความรู้ในเชิงธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดยมีวิทยากรมากประสบการณ์ อาทิ คุณปิยะ ตันติเวชยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล เอ๊กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด, คุณกวิสรา จันทร์สว่าง เจ้าของแบรนด์ Fresh Me,คุณวิศรุต สุคนธ์พงเผ่า ณ ห้องประชุมกรมหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_9822-1024x683

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวว่า ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจัดเสวนาภายใต้หัวข้อการสร้างผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยและหัวข้อเส้นทางธุรกิจสู่วัยรุ่นพันล้าน โดยทางมหาวิทยาลัยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างช่องทางการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำไปพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดผลเชิงบวกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอาชีพ” ซึ่งหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาจะได้รับความรู้ทักษะและประสบการน์ในการประกอบอาชีพ เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต ขณะที่ ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ ประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ผู้บรรยายในหัวข้อ การสร้างผู้ประการในมหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่หลายคนขาดความรู้ ความเข้าใจ จึงทำให้ธุรกิจไม่มีการพัฒนา ซึ่งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจึงจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยบริษัทเริ่มต้น (Start-up) ทางศูนย์มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ส่งเสริมการตลาด พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://ubi.rmutp.ac.th