ข่าวกิจกรรม

ราชมงคลพระนคร ร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558