ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารหลักฐานขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหาร

รายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารหลักฐานขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2561