ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ร่วมชม ร่วมเชียร์ กีฬาภายใน Bus GAME ครั้งที่ 9

แบบฟอร์มขึ้นจอ ตัวอย่า

ร่วมชม ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขัน
กีฬาภายใน Bus GAME ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2558
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกำหนดการแข่งขันของกีฬาชนิดต่างๆ
ได้ที่ www.bus.rmutp.ac.th หรือ www.facebook.com/rmutp bus