ข่าวกิจกรรม

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายการวิจัยระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายการวิจัยระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยในปีการศึกษา 2559 นี้ จะร่วมดำเนินการวิจัยในแผนวิจัย “Thailand Tourism Industry Contributes to National Employment and Income: A Research Model on Top-Ten Origin Countries Tourists”  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ขอบคุณภาพข่าวจาก : ฝ่ายวิชาการ

 

57414
57422
57417
57418
57420
57421
57415