ข่าวกิจกรรม

ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในหัวข้อ “Comsumption Convergence”

DSC_9447
DSC_9405
DSC_9437
DSC_9416
DSC_9423
DSC_9418
DSC_9434
DSC_9439
DSC_9431
DSC_9428
DSC_9404
DSC_9394
DSC_9398
DSC_9409
DSC_9417
DSC_9442
DSC_9390
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
ในหัวข้อ “Comsumption Convergence in Emerging Markets”
ร่วมแลกเปลี่ยนกับ DR. A.N.W. WAHEEDUZZAMAN Professor of market and International Business Texas A&M University-Corpus Christi
ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์