ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน ระหว่าง ธนาคารออมสินภาค 1

s__25305147


คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน ระหว่าง ธนาคารออมสินภาค 1