ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่ ”

วันนี้ (4 เมษายน 2560) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่” โดยได้รับเกียรติจาก PROF.DR.MICHAEL HERZFELD ศาสตราจารย์ทางด้าน SOCIAL SCIENCES แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การคัดกรองข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

 

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่