ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัย BALI STATE POLYTECHNIC ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จำนวนกว่า 60 คน จากวิทยาลัย BALI STATE POLYTECHNIC ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาในกลุ่มอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีความพร้อมตอบรับการเปิดอาเซียน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 คณะบริหารธุรกิจ

DSC_8917
DSC_8868
DSC_8882
DSC_8869
DSC_8876
DSC_8878
DSC_8891
DSC_8897
DSC_8900
DSC_8903
DSC_8905
DSC_8907
DSC_8910
DSC_8913