ข่าวกิจกรรม

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน “BUS GAME” ครั้งที่ ๑๒ กีฬา 3 ประเภท กีฬา ฟุตซอล , กีฬา เทเบิลเทนนิส และกีฬา วอลเล่ย์บอล

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน “BUS GAME” ครั้งที่ ๑๒ กีฬา ฟุตซอล จัดการแข่งขันในวันที่ 24 และ 28 สิงหาคม 2561 ณ โรงยิมชั้น 2 อาคารมงคลอาภา ได้รับเกียรติจาก ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้แก่ทีมนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
ประเภท ทีมหญิง
อันดับที่ 1 ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 2 ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 3 ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
ประเภท ทีมชาย
อันดับที่ 1 ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2 ได้แก่ ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 3 ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน “BUS GAME” ครั้งที่ ๑๒ กีฬา เทเบิลเทนนิส จัดการแข่งขันในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงยิมชั้น 2 อาคารมงคลอาภา ได้รับเกียรติจาก ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้แก่ทีมนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลประเภท เดี่ยวชาย
อันดับที่ 1 ได้แก่ สีน้ำเงิน (สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
อันดับที่ 2 ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 3 ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ) , สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
ประเภท เดี่ยวหญิง
อันดับที่ 1 ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2 ได้แก่ สีน้ำเงิน (สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
อันดับที่ 3 ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ) , สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ประเภท คู่ชาย อันดับที่ 1 ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
อันดับที่ 2 ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
ประเภท คู่หญิง
อันดับที่ 1 ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
อันดับที่ 2 ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 3 ได้แก่ สีน้ำเงิน (สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) , สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ประเภท คู่ผสม
อันดับที่ 1 ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2 ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 3 ได้แก่ สีน้ำเงิน (สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) , สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน “BUS GAME” ครั้งที่ ๑๒ กีฬา วอลเล่ย์บอล จัดการแข่งขันในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงยิมชั้น 2 อาคารมงคลอาภา ได้รับเกียรติจาก ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้แก่ทีมนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
ประเภท ทีมหญิง
อันดับที่ 1 ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2 ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 3 ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
ประเภท ทีมชาย
อันดับที่ 1 ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2 ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
อันดับที่ 3 ได้แก่ สีน้ำเงิน (สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)

ภาพ/ข่าว : สื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ