ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน “BUS GAME” ครั้งที่ ๑๒ กีฬา 2 ประเภท กีฬา บาสเกตบอล และ กีฬา E-Sport

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน “BUS GAME” ครั้งที่ ๑๒ กีฬา บาสเกตบอล จัดการแข่งขันในวันที่ 3 และ 4 กันยายน 2561 ณ โรงยิมชั้น 2 อาคารมงคลอาภา ได้รับเกียรติจาก ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้แก่ทีมนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
ประเภท ทีมหญิง
อันดับที่ 1 ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2 ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 3 ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
ประเภท ทีมชาย
อันดับที่ 1 ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
อันดับที่ 2 ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 3 ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ภาพ/ข่าว : สื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน “BUS GAME” ครั้งที่ ๑๒ กีฬา E-Sport จัดการแข่งขันในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล ได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มอบเหรียญรางวัลให้แก่ทีมนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
ประเภท ทีมผสม
อันดับที่ 1 ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ) : ชื่อทีม – เปิดหน่อยโรงยิม –
อันดับที่ 2 ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) : ชื่อทีม – 4DX –
อันดับที่ 3 ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี) : ชื่อทีม – ชะชะช่า เลเล๊ มาซีลอน จุ๊กกรู้ –
ภาพ : สื่อสารองค์กร สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ข่าว : สื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ