ข่าวกิจกรรม

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน ” BUSGAMES 13 ” กีฬาฟุตซอล

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดกีฬาสีภายในคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2562 “BUSGAMES 2019” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 อาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงในรอบชิงชนะเลิศ โดยผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สามได้แก่สี สีเหลือง (สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่สี สีน้ำเงิน (สาขาวิชาการบัญชี) และรางวัลชนะเลิศได้แก่สีเขียว (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) และการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชายในรอบชิงชนะเลิศ โดยผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สามได้แก่สี สีเหลือง (สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่สี สีแดง (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ – สาขาวิชาการเงิน – สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ) และรางวัลชนะเลิศได้แก่สีเขียว (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) ณ โรงยิม ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา

ภาพข่าว งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร