ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน “BUS GAME” ครั้งที่ ๑๒ กีฬา 3 ประเภท กีฬา หมากกระดาน , กีฬา เปตอง และกีฬา ลีลาศ

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน “BUS GAME” ครั้งที่ ๑๒ กีฬา ลีลาศ จัดการแข่งขันในวันพุธที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องR101
ได้รับเกียรติจาก ดร.ศรีสุดา อินทมาศ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้แก่ทีมนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
ประเภท Beginner จังหวะ Begin
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
ประเภท Beginner จังหวะ ChaChaCha
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
ประเภท Beginner จังหวะ Waltz
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน “BUS GAME” ครั้งที่ ๑๒ กีฬา เปตอง จัดการแข่งขันในวันที่ 14-15 และ 20 กันยายน 2561 ณ สนามเปตองด้านข้างอาคารมงคลอาภา ได้รับเกียรติจาก ดร.ศรีสุดา อินทมาศ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้แก่ทีมนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
ประเภท เดี่ยวชาย
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีน้ำเงิน (สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ประเภท เดี่ยวหญิง
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
ประเภท คู่ชาย
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีน้ำเงิน (สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
ประเภท คู่หญิง
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ประเภท ผสม
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ประเภท ทีมชาย
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีน้ำเงิน (สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
ประเภท ทีมหญิง
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน “BUS GAME” ครั้งที่ ๑๒ กีฬา หมากกระดาน จัดการแข่งขันในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ อาจารย์ที่ปรึกษาคณะสีเหลือง มอบเหรียญรางวัลให้แก่ทีมนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
กีฬาหมากล้อม
ประเภท ชายเดี่ยว
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีน้ำเงิน (สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
ประเภท หญิงเดี่ยว
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีน้ำเงิน (สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)

กีฬาหมากรุก
ประเภท ชายเดี่ยว
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
ประเภท หญิงเดี่ยว
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีน้ำเงิน (สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)

กีฬาหมากฮอส
ประเภท ชายเดี่ยว
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ประเภท หญิงเดี่ยว
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีเหลือง (สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)

กีฬาครอสเวิร์ด
ประเภท ชายเดี่ยว
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีน้ำเงิน (สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
ประเภท หญิงเดี่ยว
อันดับที่ 1  ได้แก่ สีน้ำเงิน (สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
อันดับที่ 2  ได้แก่ สีเขียว (สาขาวิชาการเงิน – สาขาวิชาสารสนเทศ)
อันดับที่ 3  ได้แก่ สีแดง (สาขาวิชาบัญชี)