ข่าวกิจกรรม

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) / รอบรับตรง รอบที่ 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) / รอบรับตรง รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ – สุวิทย์ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ