ข่าวประชาสัมพันธ์

“สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครแข่งขันเพี่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2559 ”

201511041724437682015110417245651120151104172508193