ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ “ย้อนยุควันวาน พณิชยการพระนคร” 59

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ “ย้อนยุควัน
วาน พณิชยการพระนคร” ประจำปี 2559

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ “ย้อนยุควันวาน สงกรานต์พณิชยการพระนคร ประจำปี 2559” ระหว่าง 7-8 เมษายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานและกล่าวอวยพรในโอกาสวันเริ่มต้นปีใหม่ตามประเพณีของไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ นากยกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร อาจารย์อาวุโส และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นในปีนี้ได้แก่ พิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล บวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป สรงน้ำพระพุทธทินนพร พณิชยาภากรวิภูสิตพระพุทธรูปประจำพณิชยการพระนคร สรงน้ำพระรูปเหมือนกรมชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การบรรเลงดนตรีไทยและบรรเลงดนตรีไทยอังกะลุง จากวงดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และวงราชพฤษ์กรุงเทพ การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย การออกบูธจำหน่ายสินค้า-อาหาร และขบวนแห่รถบุปผชาติอันสวยงามตระการ ขบวนรณรงค์ประหยัดน้ำต้านภัยแล้ง โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติร่วมขบวนแห่ วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล และบริเวณอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก