ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

“หลากสีสัน..หลายสไตล์..ผ้าไทยชาวบริหารธุรกิจ”

คณะบริหารธุรกิจร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมนุ่งซิ่น-แต่ผ้าไทย ทุกวันศุกร์ คณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมนุ่งซิ่น-แต่ผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเพื่อรักษาประเพณีการแต่งกายอันดีงามซึ่งมีคุณค่าและความสวยงามของไทยให้คงอยู่

DSC_1826
DSC_1847
DSC_1820
DSC_1809
DSC_1817
DSC_1793
DSC_1845
DSC_1778