ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์

อาจารย์บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน และหัวหน้าสาขาวิชาการเงิน ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าของโลก” (World Electricity Co-operation) โดยได้รับมอบรางวัลจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงาน“วันนักประดิษฐ์”เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Event Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ขอบคุณภาพข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ