ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

อ.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กำกับดูแลความเรียบร้อยในการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

วันนี้ (28 สิงหาคม 2558) อ.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กำกับดูแลความเรียบร้อยในการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของคุณสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสต์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์ จำนวนกว่า 100 ราย ณ ห้อง R 101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

DSC_0450
DSC_0482
DSC_0494
DSC_0456
DSC_0486
DSC_0470
DSC_0483
DSC_0467
DSC_0468
DSC_0484
DSC_0453
DSC_0492
DSC_0476
DSC_0445