ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

👉👉👉👉 เตรียมตัวให้พร้อม 👈👈👈👈

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) 💼💼
เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ลงทะเบียนในเวลา 07.00 น.- 08.00น. เท่านั้น

✨✨✨ ขอให้นักศึกษามาโดยพร้อมเพรียงกัน ✨✨✨
• การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
• การแต่งกายกำหนดให้นักศึกษาใส่ชุดพิธีการเท่านั้น
• รายละเอียดดังเอกสารแนบ