ข่าวกิจกรรม

“เตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ”

 

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2558) สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ” โดยมีการสัมมานาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “การสร้างธุรกิจในตลาดดิจิตอล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคุณฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก ซีเลคชั่น ฟู้ดส์ จำกัด และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการตลาด ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟัง และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี (ชั้น 6)
และกิจกรรมออกร้านของผู้ประกอบการ และ ชมรม Food truck Society กว่า 20 ร้านค้า จำหน่ายอาหาร ขนมหวาน เครื่องดื่ม อาทิ ซูชิ ชีสบอล สลัดบุรี สตอเบอรี่โยเกิร์ต วุ้นบ้านโอม ลูกชุบ น้ำสมุนไพร ฯลฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้า โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอุดหนุนสินค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคในการสร้างธุรกิจในตลาดดิจิตอล และเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงของผู้ประกอบการในการทำธุรกิจร้านค้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาจะได้ลงมือคิดวิเคราะห์ วางแผนบริหารจัดการ การวางกลยุทธ์-เทคนิคการตลาด โดยสามารถนำแนวทางไปปรับใช้ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อีกด้วย