ข่าวประชาสัมพันธ์

(ประกาศด่วน) เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศเลื่อนสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ