ข่าวกิจกรรม

“แข่งประกวดผลงานสหกิจ” การแข่งขันทักษะทางวิชการด้านบริหารธุรกิจ

น.ศ. บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร พิชิตรางวัลชนะเลิศ “แข่งประกวดผลงานสหกิจ” จากการแข่งขันทักษะทางวิชการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ตัวแทนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมที่ 5 การประกวดผลงานสหกิจ ในโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7 ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผลปรากฏว่า นายอัครพล อุปพงค์ และนายโชติช่วง แซ่โล้ว ตัวแทนนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบ Oral Presentation เชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง “แอปพลิเคชั่นตรวจสอบความชื้นและอุณหภูมิในห้อง Data Center ออนไลน์ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมี อาจารย์เกื้อกูล ตาเย็นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและผู้คุมทีม ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ เป็นหัวหน้าสาขาฯ และคณะกรรมการการตัดสิน

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ