ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

แจ้งการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557

New_BUS_rmutpเเจ้ง-01

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : แจ้งการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร