ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ 2 เดือนมิถุนายน 2562

ตรวจสอบรายชื่อ : คลิกที่นี่