ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของคุณสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์

#งานสวัสดิการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของคุณสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสต์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
#การสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ ห้อง R 101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
#สามารถติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่นี่
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-665-3555 ต่อ 2404

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคุณสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์