ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี “ยางยืดแห่งสายใยสัมพันธ์”


นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ห้อง ทสบง.59/1 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้ร่วมกันจัดโครงการ “ยางยืดแห่งสายใยสัมพันธ์” ณ วัดไทร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559  ประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านจิตอาสาโดยการช่วยกันสอนวิธีการถักยางยืดเพื่อออกกำลังกาย การบรรยายความรู้เกี่ยวกับผัก สมุนไพร รักษาโรค ท่าบริหารออกกำลังกายเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดตามร่างกาย อีกทั้งยังมีการสร้างกิจกรรมให้กับชมรมพิทักษ์วัดไทร โดยการถักยางยืดออกกำลังกายและร่วมกันออกกำลังกายในท่าบริหารต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำตารางบันทึกผลการออกกำลังกาย และ 2 ตุลาคม 2559 นำของรางวัลผ้าขนหนูไปมอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ นับเป็นอีกโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีความสามัคคีกับคนในชุมชนวัดไทร
ขอบคุณภาะข่าวจาก : น้องๆสาขาบัญชี
รับชมภาพเพิมเติมได้ที่ : คลิก