ข่าวกิจกรรม

โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ที่โรงเรียนวัดหนองบัว ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา


เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ห้อง ปบบ.57/2 ดำเนินโครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ที่โรงเรียนวัดหนองบัว ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนักเรียน 100 คน คุณครู 7 ท่าน และผู้ปกครอง โดยมีกิจกรรมดังกล่าวเต็มไปด้วยความรู้และนันทนาการ อาทิเช่น การทำสมุดรายรับรายจ่าย เศรษฐกิจพอเพียง ซุปเปอฮีโร่ในความฝันของนักเรียน การแนะแนวทางการศึกษาต่อ การกีฬา นันทนาการ และมนุษยสัมพันธ์ รวมไปถึงการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาของโรงเรียน ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจและนักศึกษาวิชาการบัญชี ปบบ.57/2 ขอขอบพระคุณโรงเรียนวัดหนองบัว ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูทุกท่าน ที่ให้โอกาสสนับสนุนตลอดจนกำกับดูแลนักเรียนในการดำเนินโครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้องในครั้งนี้ ขอบคุณ :ภาพข่าวจากนักศึกษาการบัญชี ปบบ.57/2