คณะบริหารธุรกิจ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสำหรับสายสนับสนุน

ในหัวข้อ การเขียนโครงการร่างงานวิจัยเบื้องต้นในการทำงานวิจัย ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี