ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาอาจารย์ก้าวทันโลกธุรกิจ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ก้าวทันโลกธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ ได้มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านธุรกิจ อาทิเช่น ดร.วิทยา สุหฤทดำรง บรรยายในหัวข้อ “Education 4.0” , คุณธนู เปลวเทียนยิ่งทวี บรรยายในหัวข้อ “ Discussion Based classroom” และ นายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา บรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรม SHE กิจการเพื่อสังคมกิจการที่เอาศาสตร์ของพระราชามาประยุคต์ใช้” พร้อมทั้งยังมีบริการ นวดดัดจัดสรีรัด โดยทีมงานของนายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่