ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการบัญชี ได้จัด “โครงการพี่ติวเตอร์สู่น้อง”

dsc_7975
dsc_8010
dsc_7966
dsc_7999
dsc_7972

“โครงการพี่ติวเตอร์สู่น้อง”
ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี มอบของที่ระลึกให้กับรุ่นพี่ติวเตอร์สาขาบัญชี สืบเนื่องจาก
สาขาวิชาการบัญชี ได้จัด “โครงการพี่ติวเตอร์สู่น้อง” ขึ้นในระหว่างวันที่ 17และ18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้อง 7204 อาคาร 90 ปี ประกอบไปด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบปลายภาคโดยจัดการติวให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการทบทวนตำราเรียนก่อนการสอบด้วย.