ข่าวกิจกรรม

โครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์รักษาธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง (ชุมชนไทยพวน)

DSC_0233
20160130_125101
DSC_0219
1454213205407
1455091675736
DSC_0073
DSC_0095
DSC_0107
DSC_0227
DSC_0229
1454157253718
20160130_154317

เมื่อเร็วๆ นี้ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์รักษาธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง (ชุมชนไทยพวน) จังหวัดนครนายก โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม 2559