ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยและ งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหาร

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ติวเข้มนักวิจัยผลิตผลงานคุณภาพ “จัดโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยและ งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะ 3” เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 อ.พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ หัวหน้่างานวิจัยและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ นำทีมนักวิจัยแบ่งกลุ่มปฏิบัติการและนำเสนอข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ2563 ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นกับวิทยากร ใน “โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะ 3” วิทยากรโดย คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช นักวิชาการและวิจัยอิสระ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ณ โรงแรมชมจันนทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัด ชลบุรี

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ